Stowarzyszenie Pokój i Dobro

POKÓJ I DOBRO

Stowarzyszenie Przyjaciół Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów w Stalowej Woli - Rozwadowie "Pokój i Dobro"

Data rejestracji: 23.02.2005
Nr KRS: 0000229275
NIP: 865-240-44-72
REGON: 180027189
Nr konta: 87 9430 0006 0026 6972 2000 0001
Adres: ul. Klasztorna 27 37-464 Stalowa Wola
Telefon: 015 842 03 24 wew.21
Kontakt: pokojidobro@poczta.onet.pl

Osoby uprawnione do reprezentowania Stowarzyszenia - Zarząd:

Stanisław Cisek - prezes zarządu
Dariusz Lachowicz OFMCap - członek zarządu
Agnieszka Pyć-Kaplita - członek zarządu

Rada Nadzorcza:

Teresa Figat – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Lesław Żydzik
Mirosław Ptak