OPP 1%

„Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.” /Jan Paweł II

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY wszystkim którzy wpłacili 1% podatku dochodowego na działalność Stowarzyszenia Pokój i Dobro!

Suma wpłat w poszczególnych latach wynosiła:

rok 2016 - kwota 69 066,13 zł
rok 2015 - kwota 72 495,40 zł
rok 2014 - kwota 53 505,94 zł
rok 2013 - kwota 64 657,81 zł
rok 2012 - kwota 82 707,14 zł
rok 2011 - kwota 53 988,56 zł
rok 2010 - kwota 42 806,98 zł
rok 2009 - kwota 57 709,79 zł
rok 2008 - kwota 45 995,24 zł
rok 2007 - kwota 19 587,68 zł
rok 2006 - kwota 11 420,20 zł
rok 2005 - kwota 6 556,73 zł

Aby przekazać 1% swego podatku należy:

Wypełnić rubrykę „Numer KRS” wpisując KRS Stowarzyszenia Przyjaciół Klasztoru Braci Mniejszych Braci Mniejszych Kapucynów w Stalowej Woli –Rozwadowie „Pokój i Dobro”: 0000229275
W rubryce „cel szczególny 1%” można wpisać:

1. Krajoznawstwo i wypoczynek dzieci i młodzieży
2. Pomoc rodzinom w trudnej sytuacji materialnej
3. Pomoc osobom niepełnosprawnym
4. Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
5. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
5. Ochrona dóbr kultury, tradycji i sztuki
7. Aktywizacja osób starszych
9. Działalność charytatywna