Ochrona zabytków

Stowarzyszenie Pokój i Dobro pozyskuje środki finansowe na renowację zabytków Zespołu Klasztornego Braci Mniejszych Kapucynów w Stalowej Woli – Rozwadowie. Do tej pory udało się poddać renowacji następujące zabytki:

krzyż oraz 3 obrazy z XVIII wieku (w latach 2006 i 2007),
figurę Św. Feliksa z Cantalice z XVIII wieku (rok 2008),
W roku 2010 poddano renowacji 4 obrazy:

obraz „Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny” z XIXw.,
obraz „Serce Jezusa” z 1936 r.,
obraz „Św. Antoni Padewski” z 1932 r.
obraz „Św. Franciszek z Asyżu z ok. 1930 r.
W latach 2008 - 2011 sfinansowano rozbudowę, przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynków gospodarczych dawnej stodoły klasztornej. Obecnie mieszczą się tam:

Świetlica Środowiskowa "Promyczek",
Ścianka Wspinaczkowa Aniołów Stróżów,
sala spotkań z aneksem kuchennym, z której korzystają: seniorzy, członkowie grup muzycznych oraz grupa AA.
W latach 2012 - 2013 sfinansowano remont i przebudowę dalszych pomieszczeń gospodarczych. Powstała salka z pełnym zapleczem sanitarnym.

Obecnie trwa dalsza część renowacji najstarszych zabudowań przyklasztornych.