Aktywizacja osób starszych

Stowarzyszenie Pokój i Dobro pozyskuje środki finansowe z Gminy Stalowa Wola (od 2007 r.), oraz z województwa podkarpackiego (od 2012 r.), na wsparcie statutowego celu „Aktywizacja i integracja osób starszych”.

Dzięki środkom corocznie pozyskiwanym w ramach konkursów, przy udziale wkładu własnego Stowarzyszenia i dopłat uczestników zadań, prowadzone są różne zajęcia aktywizujące dla osób starszych.Są to między innymi:

ćwiczenia w wodzie,
aerobik,
zajęcia taneczne,
różnego rodzaju spotkania i warsztaty.
W ramach realizowanych zadań seniorzy uczestniczą również w wydarzeniach kulturalnych w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli, Państwowej Szkole Muzycznej w Stalowej Woli oraz Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli. Organizowane są także wycieczki krajoznawcze.