Półkolonie „Wakacyjny obieżyświat w baśniowym wydaniu”

Odsłony: 305

Stowarzyszenie Pokój i Dobro oraz Gmina Stalowa Wola zapraszają na półkolonie „Wakacyjny obieżyświat w baśniowym wydaniu” .

Dzieci i młodzież w trakcie wypoczynku będą mieli możliwość poznania aktywnych form spędzania wolnego wakacyjnego czasu z inspiracją w postaci motywu przewodniego każdego turnusu, jak również będziemy pokazywać dzieciom formy spędzania czasu poprzez podróżowanie po różnych kontynentach tj. Azja, Antarktyda, Europa oraz Afryka.


W każdym turnusie pierwszy tydzień będzie w oparciu o kontynenty natomiast w drugim tygodniu przeniesiemy się w świat baśni m.in. z Alicją w krainie czarów oraz Królową Śniegu.


Półkolonie odbywał się będą od 6.07.2020 roku do 14.08.2020 r. w podziale na trzy dwutygodniowe turnusy.


Zapisy - 01.07.2020 o godz. 16.00 na świetlicy Promyczek


Każdy z turnusów będzie posiadał motyw przewodni z którym uczestnicy zostaną zapoznani w czasie zajęć pierwszego dnia. Uczestnicy będą w zależności od turnusu zapoznawani z motywem przewodnim przede wszystkim za pośrednictwem bajki integracyjnej, filmów tematycznych, jak również za pośrednictwem elementów ubioru wychowawców.


Odbiorcami projektu będą dzieci i młodzież w przedziale wiekowym 7-16 lat z terenu Gminy Stalowa Wola.


Półkolonie letnie będą przeznaczone dla 24 uczestników na danym turnusie. Z podziałem na dwie grupy wychowawcze oraz dwa odrębne pomieszczenia z oddzielnymi wejściami z uwzględnieniem zasad reżimu sanitarnego.


Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 -14.00.


Półkolonie będą częściowo odpłatne - 80,00 zł. za dwu tygodniowe uczestnictwo w zajęciach.


Działania wakacyjne będą miały charakter cykliczny, jednak treść działań na poszczególnych turnusach będzie zróżnicowana, co zapewni atrakcyjne, a także kreatywne w swojej tematyce zajęcia.


Zajęcia będą opierały się o zasady zdrowej rywalizacji, zdrowego żywienia jak również będą promowały aktywne spędzanie wolnego czasu z uwzględnieniem wszystkich zasad bezpieczeństwa i higieny.


Odbędą się zajęcia uwzględniające rozwój psychofizyczny młodego człowieka, działania o charakterze manualnym (zajęcia plastyczno-techniczne) zajęcia kulturalne (film wyświetlany w sali, bajki, historię z życia poszczególnych bohaterów turnusów) zajęcia sportowe(piłka nożna, siatkowa, zawody sportowe, gry i zabawy animacyjne)rekreacyjne (zajęcia eksperymentalne) edukacyjne (zajęcia z pierwszej pomocy, gry terenowe, spotkanie z policjantem, wyprawa do lasu, zajęcia taneczne, dyskoteka, Mam talent) i wiele innych jeśli pozwolą na to przepisy sanitarne.


Wyżej wymienione zajęcia będą stanowiły centralny punkt dnia, ponadto w trakcie codziennych spotkań letnich uczestnicy będą brali udział w zabawach integracyjnych, turniejach gier planszowych, a także konkursach plastycznych.
Codziennie dzieci otrzymają poczęstunek – drożdżówka/ owoc + napój.