Prowadzenie zajęć na ściance wspinaczkowej dla społeczności lokalnej - DOPASOWANIE OFERTY MIASTA DLA LUDZI MŁODYCH - MIASTO WYSOKICH LOTÓW.

Odsłony: 17

Prowadzenie zajęć na ściance wspinaczkowej dla społeczności lokalnej - DOPASOWANIE OFERTY MIASTA DLA LUDZI MŁODYCH - MIASTO WYSOKICH LOTÓW.

ponadto postępowanie dostępne jest pod linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/104184

dokumenty do pobrania:
1. Ogłoszenie o zamówieniu - baza konkurencyjności2. Zapytanie ofertowe - aktualne prawidłowe!3. Załącznik nr 1 - Oferta wykonawcy aktualna prawidłowa!4. Załącznik nr 2 - wykaz osób5. Załącznik nr 3a - Wzór umowy dla części I-VI
6. Załącznik nr 3b - Wzór umowy dla części VII